Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

Formularz ankiety
 • id
 • date
  calendar
 • Jak często korzysta Pan(i) z podróży samochodem?
 • Co powoduje, że wybiera Pan(i) podróż samochodem zamiast autobusem / busem? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

 • Jak często podróżuje Pan(i) pociagiem?
 • Co powoduje, że wybiera Pan(i) podróż samochodem zamiast pociągiem? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

 • Jak często podróżuje Pan(i) autobusem / busem?
 • Jaki jest Pana(i) najczęstszy cel podróży transportem publicznym?
 • Dlaczego wybiera Pan(i) transport publiczny? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

 • Które z poniższych elementów według Pana(i) zdecydują o zmianie podróży samochodem na podróż transportem publicznym? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

 • Które z poniższych elementów komunikacji zbiorowej ocenia Pan(i) najlepiej? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

 • Które z poniższych elementów w komunikacji zbiorowej ocenia Pan(i) negatywnie? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

 • Skąd czerpie Pan(i) informację dotyczacą kursowania autobusów/busów? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

Metryczka respondenta
 • Płeć
 • Wiek
 • Wykształcenie
 • Mieszkaniec województwa Świętokrzyskiego
 • Mieszkaniec powiatu (wypełnić w przypadku mieszkańca województwa świętokrzyskiego)
 • Miejsce zamieszkania